BAN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NAM KHOA THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 2024

Chủ nhiệm Khóa đào tạo

GS. Carlo Bettocchi

GS. Jens Rassweiler

GS. Nikolaos Sofikitis

PGS.TS.BS. Lê Đình Khánh

PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng


BAN ĐIỀU HÀNH

Trưởng ban

PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng

Phó ban

PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

TS.BS. Mai Bá Tiến Dũng

Thư ký

ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước


BAN NỘI DUNG

Trưởng ban

TS.BS. Mai Bá Tiến Dũng

Phó ban

BS.CK2. Đặng Quang Tuấn

Thành viên

ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

ThS.BS. Lê Vũ Tân

BS.CKII. Phạm Văn Hảo

BS.CKI. Lê Anh Tuấn

BS.CKI. Trần Đoàn Thiên Quốc

ThS.BS. Đinh Quang Bình


BAN THƯ KÝ

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CN. Lê Nhựt Quang

CN. Hoàng Thị Phương Thảo

CN. Nguyễn Thị Danh

CN. Nguyễn Thị Minh Hằng


BAN TRUYỀN THÔNG

ThS. Trần Thị Nhung

CN. Võ Thị Trúc Trang

CN. Võ Thị Ngọc Mỹ


BAN KỸ THUẬT

ThS. Nguyễn Văn Thuận

CN. Nguyễn Duy Khanh

CN. Vũ Ngọc Long

CN. Ngô Quốc Việt


BAN TIẾP TÂN

CNĐD. Trương Thị Kim Thoa

CN. Lâm Thị Mộng Hợp

CN. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CN. Võ Tiền Duyên

CN. Nguyễn Thị Thanh Hương

CN. Trần Thuỵ Thái Thanh