Eric Chung

Eric Chung

AU

15:05 - 15:20

Có nên phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh trên nam giới thiểu-nhược-quái tinh kèm giãn tĩnh mạch tinh trước khi thực hiện ART?