Nikolaos Sofikitis

Nikolaos Sofikitis

GR

14:00 - 14:05

Hình ảnh các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

14:05 - 14:15

Chọc hút tinh trùng từ ống dẫn tinh trên nam giới vô tinh bế tắc hoặc nam giới vô tinh không bế tắc

14:45 - 15:00

Cấy ghép ống sinh tinh người hiến vào tinh hoàn dị ghép người nhận: kích thích quá trình sinh tinh người hiến trong tinh hoàn đồng gen người nhận.

14:00 - 14:20

Phẫu thuật trong vô sinh nam

14:35 - 14:50

Nam giới vô tinh do hội chứng Klinefelter không-khảm: để có thể thành cha?

13:10 - 13:30

Các thuốc không-nội-tiết trong điều trị vô sinh nam

09:05 - 09:20

ESWT trong rối loạn cương