Ngày 2: Phẫu thuật thị phạm

Tags

Ngày 2
12:00

Phẫu thuật thị phạm: Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo-1

Phẫu thuật thị phạm: Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo-2

Phẫu thuật thị phạm: Phẫu thuật kéo dài dương vật

Phẫu thuật thị phạm: Phẫu thuật điều trị bệnh Peyronie

Thảo luận

14:00 - 14:05

Hình ảnh các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
14:05 - 14:15

Chọc hút tinh trùng từ ống dẫn tinh trên nam giới vô tinh bế tắc hoặc nam giới vô tinh không bế tắc

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
14:15 - 14:30

Phẫu thuật tinh hoàn-1

Suks Minhas Suks Minhas
14:30 - 14:45

Phẫu thuật tinh hoàn-2

Suks Minhas Suks Minhas
14:45 - 15:00

Cấy ghép ống sinh tinh người hiến vào tinh hoàn dị ghép người nhận: kích thích quá trình sinh tinh người hiến trong tinh hoàn đồng gen người nhận.

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
15:00 - 15:10

Thảo luận