Ngày 1: Lễ khai giảng

Tags

Ngày 1
08:15 - 08:20

Giới thiệu về Khóa đào tạo nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu năm 2024

Jens Rassweiler Jens Rassweiler
08:20 - 08:35

Lịch sử của ESWT

Jens Rassweiler Jens Rassweiler
08:35 - 08:50

Sự phát triển của các thiết bị ESWT

Bruno Rebejac Bruno Rebejac
08:50 - 09:05

Vai trò của ESWT trong bệnh Peyronie

Jens Rassweiler Jens Rassweiler
09:05 - 09:20

ESWT trong rối loạn cương

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
09:20 - 09:35

ESWT trong đau vùng chậu mạn

Jens Rassweiler Jens Rassweiler
09:35 - 09:50

ESWT trong hoại thư Fournier

Juvido Agatap Juvido Agatap
09:50 - 10:05

Tương lai của ứng dụng sóng ngắn

Jens Rassweiler Jens Rassweiler
10:05 - 10:20

Thảo luận

10:20 - 10:35

Giải lao

10:35 - 00:35

Thực hành

00:35 - 00:50

Ăn trưa

12:50 - 13:10

Hướng dẫn EAU: khuyến cáo điều trị bổ sung nội tiết cho nam giới vô sinh

Suks Minhas Suks Minhas
13:10 - 13:30

Các thuốc không-nội-tiết trong điều trị vô sinh nam

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
13:30 - 13:40

Thảo luận

13:40 - 14:00

Những điểm mới trong hướng dẫn EAU trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam?

Suks Minhas Suks Minhas
14:00 - 14:20

Phẫu thuật trong vô sinh nam

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
14:20 - 14:35

Nam giới vô tinh do tắc ống dẫn tinh hai bên: để có thể thành cha?

Suks Minhas Suks Minhas
14:35 - 14:50

Nam giới vô tinh do hội chứng Klinefelter không-khảm: để có thể thành cha?

Nikolaos Sofikitis Nikolaos Sofikitis
14:50 - 15:05

Nam giới vô tinh bế tắc: để có thể thành cha?

Nguyen Nhat Minh Nguyen Nhat Minh
15:05 - 15:20

Có nên phẫu thuật giãn tĩnh mạch tinh trên nam giới thiểu-nhược-quái tinh kèm giãn tĩnh mạch tinh trước khi thực hiện ART?

Eric Chung Eric Chung
15:20 - 15:35

Vai trò của NGS trong chẩn đoán vô tinh không bế tắc

Mai Ba Tien Dung Mai Ba Tien Dung
15:35 - 15:45

Thảo luận

15:45 - 16:00

Trí tuệ nhân tạo trong nam khoa

Eduardo Castane Eduardo Castane
16:00 - 16:20

Giải lao