Chương trình tổng thể

Khóa đào tạo nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu năm 2024

Ngày 1 – Ngày 12 tháng 7 năm 2024

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
08h00 - 08h15 LỄ KHAI GIẢNG
08h15 - 10h35 Liệu pháp sóng xung kích ngoài cơ thể (ESWT) trong Tiết Niệu-Nam Khoa (Phiên 1)
12h50 - 13h40 Liệu pháp sóng xung kích ngoài cơ thể (ESWT) trong Tiết Niệu-Nam Khoa (Phiên 2)
12h50 - 13h40 Nội tiết nam giới
13h40 - 15h05 Vô sinh nam: Từ chẩn doán đến điều trị
15h05 - 16h20 Các báo cáo cập nhật
16h20 - 17h30 Các báo cáo cập nhật trong Y học giới tính (Phần 1)

Ngày 2 – Ngày 13 tháng 7 năm 2024

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
08h00 - 14h00 PHẪU THUẬT THỊ PHẠM
14h00 - 15h10 Phẫu thuật điều trị vô sinh nam và những hướng phát triển hỗ trợ sinh sản (HTSS)
15h10 - 16h00 Thực, hư và những câu hỏi chưa được giải đáp
16h00 - 17h00 Bệnh tuyến tiền liệt và sức khỏe nam giới
17h00 - 17h40 Những báo cáo cập nhật trong y học giới tính (Phần 2)

Ngày 3 – Ngày 14 tháng 7 năm 2024

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
09h00 - 10h30 Gặp gỡ chuyên gia
10h30 - 11h00 TỔNG KẾT VÀ LỄ BẾ GIẢNG