địa điểm tổ chức

Khóa đào tạo nam khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu năm 2024

 

Khách sạn New World Saigon

76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trang web khách sạn